Chwilod, Chwilen, Macro

Delwedd i'w lawrlwytho am ddim i'w defnyddio am ddim.

A wnes i eich helpu chi? Cyfrannwch fi am goffi.

Dadlwythwch ddelwedd

Mae chwilod (Geotrupidae, o geos Gwlad Groeg, daear a trypetes, drilio) yn deulu chwilod. Yn gyffredinol fe'u gelwir yn wrteithwyr neu'n chwilod tail.

Cloddiodd y mwyafrif ohonynt goridorau, twneli a nythod yn y wlad lle maent yn dodwy eu hwyau a'u larfa. Maent yn nodweddiadol yn saprophagous, gan gyflenwi sbwriel dail (yn aml yn pydru) i'w nythod, weithiau'n gopropagaidd. Maent yn dodwy'r wyau yn neu'n is na ffynhonnell eu bwyd yn y dyfodol, y byddent yn ei gladdu yn y ddaear ac yn datblygu larfa ac yna'n bwydo ar y cyflenwadau hyn. Mae coridorau rhai rhywogaethau yn cyrraedd mor ddwfn â metrau 2.

Mae rhai rhywogaethau'n cyfathrebu trwy symud, gan rwbio rhai rhannau o'r corff gyda'i gilydd.

rhannu
Arhoswch ...

ysgrifennu sylw

Ni chaiff eich cyfeiriad e-bost ei chyhoeddi. Mae'r wybodaeth ofynnol yn cael ei farcio *