Mae'r Gleision yn genre cerddorol a ffurf gerddorol sy'n deillio o Americanwyr Affricanaidd yn Ne Deep yr Unol Daleithiau tua diwedd y 19eg ganrif. Datblygwyd y genre o wreiddiau mewn traddodiadau cerddorol Affricanaidd, caneuon gwaith Affricanaidd-Americanaidd, ac ysbrydol. Roedd y Blues yn cynnwys ysbrydoliaethau, caneuon gwaith, hollers maes, llawenydd, santiau, a baledi naratif syml rhymed. Nodweddir y ffurf blues, sy'n gynhwysol mewn jazz, rhythm a blues a chraig a rhol, gan y patrwm galw-ac-ymateb, graddfa'r blues a chynnydd cord penodol, y mae'r blues deuddeg-bar yn fwyaf cyffredin. Mae nodiadau glas (neu "nodiadau pryderus"), fel arfer yn drydydd neu bump yn cael eu gwastadu mewn pitch, hefyd yn rhan hanfodol o'r sain. Mae blychau y gleision neu bas cerdded yn atgyfnerthu'r rhythm trance-tebyg ac yn ffurfio effaith ailadroddus o'r enw'r groove.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.