Mae cerddoriaeth boblogaidd Affricanaidd, fel cerddoriaeth draddodiadol Affrica, yn helaeth ac yn amrywiol. Mae'r rhan fwyaf o genres cyfoes o gerddoriaeth boblogaidd Affricanaidd yn adeiladu ar groes-beillio â cherddoriaeth boblogaidd orllewinol. Mae nifer o genres o gerddoriaeth boblogaidd fel blues, jazz, salsa, zouk, a rumba yn deillio i raddau amrywiol ar draddodiadau cerddorol o Affrica, a gymerir i America gan feirwiaid Affricanaidd. Mae'r rhythmau a'r seiniau hyn wedi eu haddasu wedyn gan genres newydd fel creigiau, a rhythm a blues. Yn yr un modd, mae cerddoriaeth boblogaidd Affricanaidd wedi mabwysiadu elfennau, yn enwedig yr offerynnau cerdd a thechnegau stiwdio recordio cerddoriaeth orllewinol. Weithiau defnyddir y term "afropop" (hefyd styled afro-pop neu afro pop) i gyfeirio at gerddoriaeth bopur Affricanaidd gyfoes. Nid yw'r term yn cyfeirio at arddull neu sain benodol, ond fe'i defnyddir fel term cyffredinol ar gyfer cerddoriaeth boblogaidd Affricanaidd.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.