Mae cerddoriaeth bop yn genre o gerddoriaeth boblogaidd a ddechreuodd yn ei ffurf fodern yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig yn ystod canol 1950s. Mae'r termau "cerddoriaeth boblogaidd" a "cherddoriaeth bop" yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol, er bod y cyntaf yn disgrifio'r holl gerddoriaeth sy'n boblogaidd ac yn cynnwys llawer o arddulliau amrywiol. Roedd "Pop" a "rock" yn dermau cymharol gyfartal hyd at y 1960 hwyr, pan ddaeth yn fwyfwy gwahaniaethol oddi wrth ei gilydd. Er bod llawer o'r gerddoriaeth sy'n ymddangos ar siartiau record yn cael ei weld fel cerddoriaeth bop, mae'r genre yn cael ei wahaniaethu o gerddoriaeth siart. Mae cerddoriaeth bop yn eclectig, ac yn aml yn benthyca elfennau o arddulliau eraill megis trefol, dawns, creigiau, Lladin a gwlad; serch hynny, mae elfennau craidd sy'n diffinio cerddoriaeth bop. Mae ffactorau adnabod yn cynnwys caneuon byr i ganolig yn gyffredinol wedi'u hysgrifennu mewn fformat sylfaenol (yn aml y strwythur corws pennill), yn ogystal â defnydd cyffredin o gorniau ailadroddus, alawon melodig a phachau.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.