Cerddoriaeth electronig yw cerddoriaeth sy'n cyflogi offerynnau cerdd electronig, offerynnau digidol a thechnoleg cerddoriaeth sy'n seiliedig ar gylchedau. Yn gyffredinol, gellir gwneud gwahaniaeth rhwng sain a gynhyrchir gan ddefnyddio dulliau electromecanyddol (cerddoriaeth electroacwstig), ac a gynhyrchwyd gan ddefnyddio electroneg yn unig. Mae offerynnau electromecanyddol yn cynnwys elfennau mecanyddol, megis llinynnau, morthwylion, ac yn y blaen, ac elfennau trydanol, megis casgliadau magnetig, amplifyddion pŵer a uchelseinyddion. Mae enghreifftiau o ddyfeisiau cynhyrchu sain electromechanyddol yn cynnwys telharmonium, organ Hammond, a'r gitâr drydan, sydd fel arfer yn cael ei wneud yn ddigon uchel i berfformwyr a chynulleidfaoedd glywed gyda mwyhadur offeryn a cabinet siaradwr. Nid oes gan offerynnau electronig pur llinynnau, morthwylwyr, neu fecanweithiau cynhyrchu sain eraill. Gall dyfeisiau megis y cerrig, synthesis, a chyfrifiaduron gynhyrchu synau electronig.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.