Cerddoriaeth comedi yw cerddoriaeth sy'n gomig neu yn hudolus, gan gynnwys amrywiaeth eang o genres cerddorol. Mae mathau poblogaidd o gerddoriaeth gomedi yn cynnwys cerddoriaeth parodi, caneuon newyddion, creigiau comedi a hip hop comedi. Mae rhai comediaid, megis Bo Burnham a Tim Hawkins, yn defnyddio caneuon wrth gefn yn ychwanegol at ddulliau jôc draddodiadol, tra bod eraill, megis "Weird Al" Yankovic a Lil Dicky, yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar gerddoriaeth gomedi fel eu unig gyfrwng o hiwmor.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.