Mae cerddoriaeth wledig, a elwir hefyd yn wlad a gorllewinol (neu yn syml yn wlad), a cherddoriaeth bryniau, yn genre o gerddoriaeth boblogaidd a ddechreuodd yn ne America'r De yn y 1920s cynnar. Mae'n cymryd ei wreiddiau o genres fel cerddoriaeth werin (yn enwedig cerddoriaeth werin Apalachiaid a Gorllewinol) a blues. Yn aml mae cerddoriaeth wledig yn cynnwys llawer o fwledi a melodau dawns gyda ffurfiau syml, geiriau gwerin a harmonïau yn gyffredinol, ynghyd ag offerynnau llinynnol yn bennaf megis banjos, gitâr trydan ac acwstig, gitâr dur (megis steels pedal a dobros), a ffidil hefyd fel harmonicas. Defnyddiwyd modiwlau'r Gleision yn helaeth trwy gydol ei hanes cofnodedig.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.