Mae cerddoriaeth hip hop, a elwir hefyd yn hip-hop neu gerddoriaeth rap, yn genre cerddoriaeth a ddatblygwyd yn yr Unol Daleithiau gan Americanwyr dinas Affricanaidd yn y 1970s sy'n cynnwys cerddoriaeth rythmig arddull sy'n gyfeilio yn aml â chapio, araith rhythmig a rhymm sy'n santio. Fe'i datblygodd fel rhan o ddiwylliant hip hop, is-ddiwylliant a ddiffinnir gan bedair elfen arddull allweddol: MCing / rapio, DJio / crafu gyda thyrfyrddau, dawnsio egwyl, a graffiti. Mae elfennau eraill yn cynnwys chwistrellu samplau neu linellau bas o gofnodion (neu betiau a seiniau wedi'u syntheseiddio), a beatboxing rhythmig. Er ei bod yn aml yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at rapping yn unig, mae "hip hop" yn dynodi'n briodol ymarfer yr is-ddiwylliant cyfan. Defnyddir y term cerddoriaeth hip hop yn gyfystyr â'r term term cerddoriaeth rap, er nad yw rapio yn elfen ofynnol o gerddoriaeth hip hop; efallai y bydd y genre hefyd yn ymgorffori elfennau eraill o ddiwylliant hip hop, gan gynnwys DJing, turntablis, crafu, beatboxing, a llwybrau offerynnol.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.