Mae Jazz yn genre cerddoriaeth a ddechreuodd yng nghymunedau Affrica-Americanaidd New Orleans, Unol Daleithiau, yn y 19 a hwyr yn y 20fed ganrif, ac fe'i datblygwyd o wreiddiau mewn blues a ragtime. Gwelir Jazz gan lawer fel "cerddoriaeth glasurol America". Ers yr Oes Jazz 1920s, mae jazz wedi cael ei gydnabod fel ffurf fawr o fynegiant cerddorol. Yna daethpwyd i'r amlwg ar ffurf arddulliau cerddorol traddodiadol a phoblogaidd annibynnol, oll yn gysylltiedig â bondiau cyffredin rhiant cerddorol Affricanaidd-Americanaidd ac Ewropeaidd-America gyda chyfeiriadedd perfformiad. Nodweddir jazz gan nodiadau swing a nodiadau glas, lleisiau galw ac ymateb, polyrhythmau a byrfyfyr. Mae gan Jazz wreiddiau ym myd mynegiant diwylliannol a cherddorol Gorllewin Affrica, ac mewn traddodiadau cerddoriaeth Affricanaidd-America, gan gynnwys blues a ragtime, yn ogystal â cherddoriaeth bandiau milwrol Ewropeaidd. Mae pobl ddeallusol ledled y byd wedi galw jazz fel "un o ffurfiau celf gwreiddiol America".

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.