Mae cerddoriaeth Lladin (Portiwgaleg a Sbaeneg: cerddoriaeth latina) yn gategori a ddefnyddir gan y diwydiant cerddoriaeth fel tymor dal i gyd ar gyfer cerddoriaeth sy'n dod o ardaloedd yn y byd Sbaeneg a Portiwgaleg, sef Ibero America, Sbaen a Phortiwgal, yn ogystal wrth i gerddoriaeth gael ei ganu yn y naill iaith neu'r llall. Yn yr Unol Daleithiau, mae'r diwydiant cerddoriaeth yn diffinio cerddoriaeth Lladin ag unrhyw gofnodi a ganu yn bennaf yn Sbaeneg, waeth beth yw ei genre neu genedligrwydd yr artist. Mae Cylchgrawn Cymdeithas Diwydiant Cofnodi America (RIAA) a Billboard yn defnyddio'r diffiniad hwn o gerddoriaeth Lladin i olrhain gwerthu cofnodion Sbaeneg yn yr Unol Daleithiau. Sbaen, Brasil, Mecsico a'r Unol Daleithiau yw'r marchnadoedd cerddoriaeth Lladin mwyaf yn y byd.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.