Mae cerddoriaeth werin yn cynnwys cerddoriaeth werin traddodiadol a'r genre a ddatblygodd ohono yn ystod adfywiad gwerin 20X. Efallai y gelwir rhai mathau o gerddoriaeth werin yn gerddoriaeth fyd-eang. Mae cerddoriaeth werin traddodiadol wedi'i ddiffinio mewn sawl ffordd: wrth i gerddoriaeth gael ei drosglwyddo ar lafar, cerddoriaeth gyda chyfansoddwyr anhysbys, neu gerddoriaeth yn cael ei berfformio yn ôl arfer dros gyfnod hir. Fe'i cyferbynnwyd gydag arddulliau masnachol a clasurol. Dechreuodd y term yn y 19th ganrif, ond mae cerddoriaeth werin yn ymestyn y tu hwnt i hynny.

Hyd i unrhyw gynnyrch yn gyfateb i'ch dewis.