Hawlfraint ©

Pob Cyfryngau a Gyflwynir (videa, photo) gellir defnyddio dyfrnod hawlfraint PetrPikora.com at ddefnydd masnachol ac anfasnachol heb fy nghaniatâd, ond dim ond ar yr amod bod y dyfrnod gwreiddiol yn weladwy. Mae torri'r amod hwn yn torri cyfreithiau hawlfraint. Diolch yn fawr.

rhannu
Arhoswch ...