Preifatrwydd

Gweinyddwr PetrPikora.com ar gyfer y broses o beidio â defnyddio technolegau HSTS (HTTP Strict Transport Security). HTTP Diogelwch Trafnidiaeth Strict (HSTS) Gwybodaeth ar gyfer y system, mecanweithiau a chysylltu â chyfathrebu, a chysylltu â gwefan, gwefannau cyfieithu a gwefannau eraill, a chymryd rhan yn y broses hon o dan y cynllun (tzv. herwgipio cwci). Mechanismus umožňuje, aby webový server vynutil v prohlížeči komunikaci pouze pomocí šifrovaného HTTPS připojení a vyloučil tím přenos dat nezabezpečeným HTTP protokolem. HSTS diffinuje RFC 6797. Webový server aktivuje HSTS pomocí HTTP hlavičky Diogelwch cludiant llym, Ychwanegwch ychwanegiad hwn at y dudalen hon, gan gynnwys y cyfrinair a'r gweinyddwr ar gyfer y dudalen hon. HSTS pomáhá chránit webové aplikace proti některým pasivním (odposlechy) a aktivním síťovým útokům. Dihysbys HSTS mecanwaith, os gwelwch yn dda, gan ddefnyddio dyn-yn-y-canol utok, velmi sníženou šanci, že odchytí nějaké žádosti či požadavky odeslané mezi uživatelem a webovou aplikací. Staráme se o vaši bezpečnost!

Polisi Preifatrwydd

Mae ein gwefan casglu'r wybodaeth ganlynol am eich ymweliad:

Informace, které jsou nepovinné a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, případně přezdívku, e-mailovou adresu, popřípadě adresu webové stránky. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v komentářích ke článku, popřípadě pro odběr odpovědí k těmto komentářům av návštěvní knize.

Informace shromažďované Pasivně, (tj. Obdrženy, aniž byste aktivně zadali informace) za použití různých technologií yn způsobů jako například adres Protocol Rhyngrwyd, cwcis, Rhyngrwyd Tags apod. Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek potřebám uživatelů yn pomůže inzerentům yn sponzorům lépe porozumět návštěvníkům.

Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k reklam poskytování na zboží yn služby, které VAS zajímají.

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá reklam zobrazování k na těchto stránkách cwci soubory. Díky souboru cwci DART Muze společnost reklamy zobrazovat Google uživatelům na základě jejich na těchťo stránkách yn internetu stránkách dalších návštěv.

Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní yn obsahovou eistedd Google z používání souborů cookie DART dad-danysgrifio.

Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby přijímány cwci byly soubory, nicméně svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny cwci soubory odmítal hlásil Nebo Aby, Ze se VAM někdo soubor cwci pokouší zaslat. Některé funkce o služby Google však nemusí správně fungovat, zakázány cwci soubory pokud jsou.

Os ydych chi eisiau, gallwch chi ar unrhyw adeg odmítnout přijímání souborů cwci poskytování reklam společnosti Google v Obsahové síti Google prostřednictvím Odmítnutí souborů cwci DoubleClick.

Cwci Hysbysebu Eithrio allan Plugin permanentně zakáže v internetových prohlížečích Firefox a Rhyngrwyd Archwiliwr záznam "DoubleClick cookie", který je využíván Googlem pro vyhodnocení návštěvnosti odkazů yn následně pak pro reklamní účely.

Pwy ydym ni

Yn yr adran hon, dylech sôn am URL eich safle, yn ogystal ag enw'r cwmni, y sefydliad neu'r unigolyn sy'n gweithredu'r wefan hon a'r wybodaeth gyswllt gywir.

Bydd faint o wybodaeth y bydd angen i chi ei wneud yn amrywio yn dibynnu ar reoliadau a chyfreithiau Ewrop neu wladwriaeth. Er enghraifft, bydd angen i chi ddarparu cyfeiriad corfforol, rhif adnabod cwmni.

Testun Doporučený: Ein cyfeiriad gwe yw: https://petrpikora.com.

Yr hyn a gasglwn a pham rydym yn eu casglu

Yn yr adran hon, dylech nodi pa wybodaeth bersonol yr ydych yn ei chasglu gan ddefnyddwyr ac ymwelwyr â'r wefan. Er enghraifft, gall fod yn ddata trafodion - gwybodaeth prynu; data technegol - gwybodaeth am gwcis; a Gwybodaeth Bersonol - Gwybodaeth Cyfrif Defnyddiwr a Chyfeiriad E-bost.

Dylech hefyd ddarparu gwybodaeth am gasglu a storio data personol sensitif, megis data iechyd.

Yn ogystal â nodi'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei chasglu, mae angen i chi nodi pam rydych chi'n eu casglu. Rhaid i'r esboniadau hyn ystyried y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a chadw data personol neu ganiatâd gweithredol y defnyddiwr.

Nid yw gwybodaeth bersonol yn cael ei greu yn unig trwy ryngweithio â'ch safle. Mae data personol hefyd yn cael ei gynhyrchu gan brosesau technegol megis ffurflenni cyswllt, sylwadau, cwcis, dadansoddiadau, a data wedi'i fewnosod gan drydydd parti.

Yn anffodus, nid yw WordPress yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddus am ymwelwyr ac yn casglu data a ddangosir ar y dudalen "Proffil" tudalen weinyddol ar gyfer defnyddwyr cofrestredig yn unig. Fodd bynnag, gall rhai o'ch plug-ins gasglu gwybodaeth bersonol. Isod, dylech chi ychwanegu'r wybodaeth gyfatebol isod.

sylwadau

Yn yr is-adran hon, dylech nodi pa wybodaeth sydd wedi'i chofnodi trwy sylwadau. Isod rydym yn darparu gwybodaeth ar ba ddata sylfaenol y mae WordPress yn ei chasglu.

Testun Doporučený: Pan fydd ymwelwyr yn sylwi ar y wefan hon, mae'r data a ddangosir yn y ffurflen sylwadau, cyfeiriad IP yr ymwelydd, a'r llinyn asiant defnyddiwr sy'n diffinio'r porwr yn cael ei gasglu, gan helpu i ganfod spam.

Gellir darparu Gravatar gyda llinyn anhysbys a grëwyd o'ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) i benderfynu a ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth hwn. Mae Polisi Preifatrwydd Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Unwaith y bydd eich sylw wedi'i gymeradwyo, mae eich delwedd proffil yn weladwy i'r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Cyfryngau

Yn yr is-adran hon, dylech nodi pa ddata y gellir ei chyhoeddi i ddefnyddwyr sy'n gallu llwytho ffeiliau cyfryngau. Mae'r holl ffeiliau wedi'u llwytho fel arfer ar gael i'r cyhoedd.

Testun Doporučený: Os ydych yn llwytho delweddau i'r wefan hon, dylech osgoi llwytho delweddau gyda data lleoliad mewnosodedig (GPS EXIF). Gall ymwelwyr safle lawrlwytho a gweld unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y we.

Ffurflenni cyswllt

Nid yw WordPress yn cynnwys ffurflenni cyswllt yn ddiofyn. Os ydych yn defnyddio ategyn i gysylltu, defnyddiwch is-adran hon i nodi pa ddata personol yn cael eu cofnodi pan fydd rhywun yn cyflwyno ffurflen gyswllt, a pha mor hir y wybodaeth hon yn cael ei chadw. Er enghraifft, gallwch nodi eich bod yn cadw'r wybodaeth gyswllt derbyn y ffurflen am beth amser, at ddibenion gwasanaeth i gwsmeriaid, ond nid ydych yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion marchnata.

Cwcis

Yn yr is-adran hon, dylech nodi pa brisiau y mae eich gwefan yn eu defnyddio, gan gynnwys y rhai sy'n creu eich plugins, cyfryngau cymdeithasol a dadansoddiadau. Isod ceir y cwcis sy'n cael eu gosod gan WordPress yn ddiofyn.

Testun Doporučený: Os ydych chi'n ychwanegu sylwadau ar ein gwefan, gallwch ein galluogi i achub eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'ch gwefan i gwcis. Yn y modd hwn, rydym yn ceisio cynyddu eich cysur pan fyddwch yn ysgrifennu sylw newydd, felly ni fydd yn rhaid i chi ei lenwi eto. Bydd y cwcis hyn yn para blwyddyn.

Os oes gennych chi gyfrif ac rydych yn cofrestru i mewn i'r wefan hon, gosodwch chi gogi dros dro i wirio bod eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol a chaiff ei ganslo pan fydd y porwr ar gau.

Wrth logio i mewn, rydym hefyd wedi sefydlu nifer o gwcis i storio eich gwybodaeth mewngofnodi ac i osod yr arddangosiad sgrin. Mae cwcis cofnod yn para am ddau ddiwrnod, ac yn dangos cwcisau gosodiadau y flwyddyn ddiwethaf. Os byddwch yn cadarnhau'r opsiwn "Cofiwch fi", bydd eich mewngofnodi yn cymryd bythefnos. Os byddwch chi'n llofnodi allan o'ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu dileu.

Os ydych chi'n golygu neu'n cyhoeddi erthygl, bydd cwci arall yn cael ei storio yn eich porwr. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn syml yn nodi'r ID post yr ydych newydd ei olygu. Mae ei ddilysrwydd yn dod i ben ar ôl diwrnodau 1.

Cynnwys mewnosodedig o safleoedd eraill

Testun Doporučený: Gall swyddi ar y wefan hon gynnwys cynnwys mewnosod (er enghraifft, videa, lluniau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys embeddedig o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd ag a ymwelodd ymwelydd â safle arall.

Gall y gwefannau yn casglu gwybodaeth amdanoch chi gan ddefnyddio cwcis, rhoi olrhain trydydd parti ychwanegol ac olrhain eich rhyngweithio gyda chynnwys gwreiddio hyn, gan gynnwys olrhain o ryngweithio gyda chynnwys wreiddio, os oes gennych gyfrif ac wedi logio i mewn i'r wefan.

Dadansoddiadau

Yn is-adran hon, dylech nodi pa offeryn dadansoddi a ddefnyddiwch, sut y gall defnyddwyr ddewis peidio â olrhain, a dylai hefyd yn darparu cyswllt i bolisi preifatrwydd a ddarperir gan eich darparwr gwasanaethau dadansoddol.

Yn anffodus, nid yw WordPress yn casglu unrhyw ddata dadansoddol. Fodd bynnag, mae llawer o gyfrifon cynnal yn casglu rhywfaint o ddata anhysbys. Gallech hefyd osod yr ategyn WordPress sy'n darparu gwasanaethau dadansoddi. Yn yr achos hwn, ychwanegwch wybodaeth o'r ategyn hwn yma.

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu eich data

Yn yr adran hon dylech ddarparu enw a rhestr o'r holl ddarparwyr trydydd parti gyda phwy ydych yn rhannu data We, gan gynnwys partneriaid, gwasanaethau cwmwl, pyrth daliad a darparwyr gwasanaethau trydydd parti, ar yr un pryd yn nodi pa wybodaeth y byddwch yn rhannu gyda hwy a pham. Os yn bosibl, rhowch dolenni at eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Yn ddiofyn, nid yw WordPress yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol i unrhyw un.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data?

Yn yr adran hon, dylech esbonio pa mor hir rydych chi'n storio data personol a gasglwyd neu a brosesir gan y wefan hon. Tra mae gofyn i chi gael amserlen, gyda gwybodaeth ar yr amod eich bod yn cadw gosod pob data a pham ydych chi'n cadw, efallai na fydd y wybodaeth hon yn cael ei rhestru yma. Er enghraifft, efallai y byddwch am i ddangos eich bod yn cadw cofnodion o ffurflenni cyswllt ar gyfer chwe mis, blwyddyn data a chofnodion o gwsmeriaid dadansoddol yn prynu gyfnod o ddeng mlynedd.

Testun Doporučený: Os byddwch yn ychwanegu sylw, bydd y sylw a'i gyfryngau yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Caiff y data ei storio at ddibenion adnabod a chymeradwyo pob sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na'u cadw mewn ciw safoni.

I ddefnyddwyr sy'n cofrestru ar y wefan hon (os oes ganddynt yr opsiwn hwn), rydym hefyd yn storio gwybodaeth bersonol y maent yn ei ddarparu yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ac eithrio na allant newid eu henw defnyddiwr). Gall gwefeistrwyr hefyd weld a golygu'r wybodaeth hon.

Beth yw eich hawliau?

Yn yr adran hon, dylech esbonio pa hawliau sydd gan ddefnyddwyr dros eu data a sut y gallant apelio atynt.

Testun Doporučený: Os oes gennych chi gyfrif ar y wefan hon neu os ydych wedi ychwanegu sylwadau yma, gallwch ofyn am ffeil gyda'r allforio data personol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi, gan gynnwys yr holl wybodaeth a ddarparwyd gennych. Efallai y byddwch hefyd yn gofyn am gael gwared ar unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw'r opsiwn hwn yn cynnwys data y mae'n ofynnol i ni ei chadw am resymau gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Ble rydych chi'n anfon eich data?

Dylai'r adran hon restru holl drosglwyddiadau data am eich safle y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a disgrifio sut mae'r data hyn yn cael ei warchod gan safonau preifatrwydd Ewrop. Gall yr adran hon gynnwys eich gwefan, storio cymylau, neu wasanaethau trydydd parti eraill.

cyfraith diogelu data Ewropeaidd yn mynnu bod gwybodaeth am y boblogaeth Ewropeaidd sy'n cael eu trosglwyddo y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd yn cael eu diogelu gan yr un rheolau a deddfau fel os yw'r data wedi'u lleoli yn Ewrop. Felly, yn ogystal â rhoi data lleoliad, dylech ddisgrifio sut yr ydych yn sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu bodloni, naill ai gennych chi neu drydydd parti, ni waeth a yw cytundeb o'r fath fel cymalau diogelu preifatrwydd contractau model neu rhwymo rheolau corfforaethol .

Testun Doporučený: Gellir sganio sylwadau ymwelwyr trwy wasanaeth sganio awtomataidd y gellir ei leoli dramor.

Eich gwybodaeth gyswllt

Yn yr adran hon, dylech ddarparu dull cyswllt ar gyfer pryderon preifatrwydd. Os oes gofyn i chi gael asiant, rhowch eu henwau a'u manylion cyswllt llawn hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Os ydych yn defnyddio gwefan at ddibenion masnachol ac ymdrin â chasglu neu brosesu data personol cymhleth, dylai yn ychwanegol at eich egwyddorion hefyd yn cynnwys y wybodaeth ganlynol.

Sut rydym yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol

Yn yr adran hon, dylech esbonio pa fesurau a gymerwyd i ddiogelu data defnyddwyr. Er enghraifft, gallwch ddarparu gwybodaeth am fesurau technegol, megis: amgryptio; mesurau diogelwch megis dilysu aml-ffactor; a mesurau eraill megis hyfforddiant gweithwyr ym maes diogelu data personol. Os ydych wedi gwneud asesiad effaith preifatrwydd, gallwch hefyd ei sôn.

Beth yw'r gweithdrefnau ar gyfer gollwng gwybodaeth?

Yn yr adran hon, dylech esbonio pa weithdrefnau sydd ar gael i ddelio â gollyngiadau data, boed yn bosibl neu go iawn, megis systemau adrodd mewnol, mecanweithiau cyswllt, neu wobrau bounty.

Pa drydydd parti ydym ni'n casglu data personol?

Os yw eich safle'n derbyn data defnyddwyr trydydd parti, gan gynnwys hysbysebwyr, rhaid cynnwys yr wybodaeth hon yn adran eich hysbysiad preifatrwydd sy'n ymdrin â gwybodaeth trydydd parti.

Pa benderfyniad awtomataidd a wnawn a / neu ddata defnyddwyr proffil

Os yw eich yn darparu gwasanaethau sy'n cynnwys penderfyniad awtomataidd - er enghraifft, caniatáu i gwsmeriaid wneud cais am gredyd neu gasglu data i broffil hysbysebu - rhaid i chi roi prosesau hyn, ac yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn a wnaeth y penderfyniad i ddata hagregu hyn a pha hawliau sut mae'r wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio, mae ganddynt defnyddwyr dros y penderfyniad heb ymyrraeth ddynol.

Angen gwybodaeth diwydiant rheoledig

Os ydych chi'n aelod o'r diwydiant rheoledig neu os ydych yn destun cyfreithiau preifatrwydd eraill, efallai y gofynnir i chi ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Polisi Preifatrwydd gyfer PetrPikora.com

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio Preifatrwydd.

Ar www.PetrPikora.com rydym Ystyriwch Mae preifatrwydd ein hymwelwyr i fod Eithriadol o bwysig. Mae'r ddogfen polisi preifatrwydd disgrifio yn fanwl y Mathau o Wybodaeth Bersonol yn cael ei chasglu a'i chofnodi gan www.PetrPikora.com a sut rydym yn ei defnyddio.

Mewngofnodi Ffeiliau
Fel llawer o wefannau eraill, mae www.PetrPikora.com yn defnyddio ffeiliau log. Mae'r ffeiliau hyn yn cofnodi ymwelwyr â'r safle yn unig - fel rheol, gweithdrefn safonol ar gyfer cwmnïau cynnal a rhan o ddadansoddiadau gwasanaethau cynnal. Mae'r wybodaeth y tu mewn i'r ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad / amser, tudalennau cyfeirio / gadael, ac o bosibl nifer y cliciau. Defnyddir y wybodaeth hon i ddadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r safle, olrhain symudiad defnyddwyr o amgylch y safle, a chasglu gwybodaeth ddemograffig. Nid yw cyfeiriadau IP, a gwybodaeth arall o'r fath yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei adnabod yn bersonol.

Cwcis a Bannau We
www.PetrPikora.com yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am ymwelwyr dewisiadau, i wybodaeth defnyddiwr-benodol record ar ba dudalennau ymwelydd safle mynedfeydd neu ymweliadau, ac i bersonoleiddio neu addasu ein cynnwys tudalen ar y we yn seiliedig ar ymwelwyr 'math o borwr neu wybodaeth arall y Mae'r ymwelydd yn anfon trwy eu porwr.

DoubleClick Cwci DART

→ Mae Google, fel gwerthwr trydydd parti, yn defnyddio cwcis i weinyddu hysbysebion ar www.PetrPikora.com.
→ Mae defnyddio Google o'r cwci DART yn ei galluogi i weinyddu hysbysebion i ymwelwyr ein safle yn seiliedig ar eu hymweliad â www.PetrPikora.com a safleoedd eraill ar y Rhyngrwyd.
→ Gall defnyddwyr ddewis peidio y defnydd o'r cwci DART drwy ymweld â'r ad Google a pholisi preifatrwydd rhwydwaith gynnwys ar yr URL canlynol - http://www.google.com/privacy_ads.html

Ein Partneriaid Hysbysebu

Efallai y bydd rhai o'n partneriaid hysbysebu yn defnyddio 'cookies' a beacons we ar ein safle. Mae ein partneriaid hysbysebu yn cynnwys .......

 • google

Er bod gan bob un o'r partneriaid hysbysebu rhain eu Polisi Preifatrwydd hunain ar gyfer eu safle, yn adnodd diweddaru a'u hypergysylltu yn cael ei gynnal yma: Polisïau Preifatrwydd.
Efallai y byddwch yn ymgynghori â rhestr hon i ddod o hyd i'r polisi preifatrwydd hwn ar gyfer pob un o'r partneriaid hysbysebu www.PetrPikora.com.

Mae'r gweinyddwyr adrannol neu rwydweithiau adrannol trydydd parti hyn yn defnyddio technoleg yn eu hysbysebion a'u dolenni perthnasol sy'n ymddangos ar www.PetrPikora.com ac sy'n cael eu hanfon yn uniongyrchol i'ch porwr. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Gall technolegau eraill (megis 'cookies', JavaScript, neu Bannau We) hefyd yn cael ei ddefnyddio gan rwydweithiau ad trydydd parti ar ein safle i fesur effeithiolrwydd eu ymgyrchoedd hysbysebu a / neu i bersonoli'r cynnwys hysbysebu a welwch ar y safle.

www.PetrPikora.com Nid oes mynediad i neu reolaeth dros cwcis cynnig sy'n cael eu defnyddio gan Hysbysebwyr trydydd-parti.

Trydydd Parti Polisïau Preifatrwydd

Dylech edrych ar bolisïau preifatrwydd priodol y gweinyddwyr ad trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach am eu harferion yn ogystal â chyfarwyddiadau ar sut i eithrio o arferion penodol. Nid yw polisi preifatrwydd www.PetrPikora.com yn berthnasol, ac ni allwn reoli gweithgareddau hysbysebwyr neu wefannau eraill o'r fath. Efallai y gwelwch restr gynhwysfawr o'r polisïau preifatrwydd hyn a'u cysylltiadau yma: Cysylltiadau Polisi Preifatrwydd.

Os ydych yn dymuno i analluogi cwcis, gallwch wneud hynny drwy eich opsiynau porwr unigol. Gellir cael gwybodaeth fanylach am reoli cwci gyda porwyr gwe penodol i'w gweld ar wefannau perthnasol y porwyr '. Beth yw cwcis?

Gwybodaeth i Blant
Credwn ei bod yn bwysig darparu amddiffyniad ychwanegol i blant ar-lein. Rydym yn annog rhieni a gwarcheidwaid i dreulio amser ar-lein gyda'u plant i arsylwi, cymryd rhan mewn a / neu fonitro a chyfarwyddo eu gweithgaredd ar-lein. Nid yw www.PetrPikora.com yn casglu gwybodaeth unrhyw wybodaeth bersonol o blant o dan 13 yn fwriadol. Os bydd rhiant neu warcheidwad yn credu bod www.PetrPikora.com wedi yn ei gronfa ddata y wybodaeth bersonol adnabyddadwy-plentyn dan oed 13, cysylltwch â ni ar unwaith (gan ddefnyddio'r cyswllt yn y paragraff cyntaf) a byddwn yn defnyddio ein hymdrechion gorau I gael gwared o'r wybodaeth honno o'n cofnodion yn brydlon.

Polisi Preifatrwydd Ar-lein yn unig
Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i ein gweithgareddau ar-lein ac mae'n ddilys am ymwelwyr â'n gwefan ac ynghylch gwybodaeth a rennir a / neu eu casglu yno. Nid yw'r polisi hwn yn gymwys i unrhyw wybodaeth a gesglir oddi ar-lein neu drwy sianelau ar wahân wefan hon.

Caniatâd
Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych drwy hyn yn cydsynio i ein polisi preifatrwydd ac yn cytuno i ei delerau.

Polisi Preifatrwydd Ar-lein Safle Cymeradwy

Diweddariad
Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn diwethaf ar: Dydd Sul, Awst 27th, 2017.
A ddylem diweddaru, diwygio neu wneud unrhyw newidiadau i'n polisi preifatrwydd, bydd y newidiadau hynny'n cael eu postio yma.

Mae'r iaith sampl hon yn cynnwys hanfodion pa ddata personol y gall eich siop fod yn ei gasglu, ei storio a'i rannu, yn ogystal â phwy allai gael mynediad i'r data hwnnw. Yn dibynnu ar ba leoliadau sydd wedi'u galluogi a pha ategion ychwanegol sy'n cael eu defnyddio, bydd y wybodaeth benodol a rennir gan eich siop yn amrywio. Rydym yn argymell ymgynghori â chyfreithiwr wrth benderfynu pa wybodaeth i'w datgelu ar eich polisi preifatrwydd.

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch yn ystod y broses wirio ar ein siop.

Yr hyn yr ydym yn ei gasglu a'i storio

Tra byddwch chi'n ymweld â'n gwefan, byddwn yn olrhain:

 • Cynhyrchion rydych chi wedi'u gweld: byddwn yn defnyddio hyn, er enghraifft, yn dangos cynhyrchion rydych chi wedi'u gweld yn ddiweddar
 • Lleoliad, cyfeiriad IP a math porwr: byddwn yn defnyddio hyn at ddibenion fel amcangyfrif trethi a llongau
 • Cyfeiriad llongau: byddwn yn gofyn ichi nodi hyn fel y gallwn, er enghraifft, amcangyfrif llongau cyn i chi osod gorchymyn, ac anfon yr archeb i chi!

Byddwn hefyd yn defnyddio cwcis i gadw golwg ar gynnwys eich cart wrth bori ein gwefan.

Nodyn: Efallai yr hoffech chi roi manylion pellach ar eich polisi cwcis a chysylltu â'r adran honno o'r fan hon.

Pan fyddwch chi'n prynu oddi wrthym, byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad llongau, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, manylion cerdyn credyd a gwybodaeth cyfrif dewisol fel enw defnyddiwr a chyfrinair. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion, megis, i:

 • Anfonwch eich gwybodaeth am eich cyfrif a'ch archeb
 • Ymateb i'ch ceisiadau, gan gynnwys ad-daliadau a chwynion
 • Taliadau prosesu ac atal twyll
 • Gosodwch eich cyfrif ar gyfer ein siop
 • Cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol sydd gennym, megis cyfrifo trethi
 • Gwella ein siopau
 • Anfonwch negeseuon marchnata i chi, os ydych chi'n dewis eu derbyn

Os ydych yn creu cyfrif, byddwn yn storio eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, a fydd yn cael ei ddefnyddio i boblogi'r archeb ar gyfer archebion yn y dyfodol.

Yn gyffredinol, rydym yn storio gwybodaeth amdanoch chi cyhyd ag y bydd arnom angen y wybodaeth at y dibenion yr ydym yn ei gasglu a'i ddefnyddio, ac nid oes rhaid i ni barhau i gadw'r wybodaeth. Er enghraifft, byddwn yn cadw gwybodaeth archebu am flynyddoedd XXX at ddibenion treth a chyfrifo. Mae hyn yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfeiriadau bilio a llongau.

Byddwn hefyd yn storio sylwadau neu sylwadau, os byddwch yn dewis eu gadael.

Pwy sydd ar ein tîm â mynediad

Mae gan aelodau ein tîm fynediad at y wybodaeth a roddwch i ni. Er enghraifft, gall Gweinyddwyr a Rheolwyr Siop gael mynediad at:

 • Trefnwch wybodaeth fel yr hyn a brynwyd, pan gafodd ei brynu a lle y dylid ei anfon, a
 • Gwybodaeth i gwsmeriaid fel eich enw, cyfeiriad e-bost, a gwybodaeth bilio a llongau.

Mae gan aelodau ein tîm fynediad at y wybodaeth hon i helpu i gyflawni gorchmynion, ad-drefnu prosesau a'ch cefnogi chi.

Yr hyn yr ydym yn ei rannu ag eraill

Yn yr adran hon dylech restru pwy rydych chi'n rhannu data gyda, ac at ba ddiben. Gallai hyn gynnwys dadansoddiadau, marchnata, pyrth talu, darparwyr llongau, ac ymgorfforiadau trydydd parti, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.

Rydym yn rhannu gwybodaeth gyda thrydydd partïon sy'n ein helpu gyda'n archebion ac yn storio gwasanaethau i chi; er enghraifft -

Taliadau

Yn yr is-adran hon dylech restru pa broseswyr talu trydydd parti rydych chi'n eu defnyddio i gymryd taliadau ar eich siop gan y gallai'r rhain drin data'r cwsmer. Rydym wedi cynnwys PayPal fel enghraifft, ond dylech gael gwared ar hyn os nad ydych yn defnyddio PayPal.

Rydym yn derbyn taliadau trwy PayPal. Wrth brosesu taliadau, bydd rhywfaint o'ch data yn cael ei basio i PayPal, gan gynnwys gwybodaeth sy'n ofynnol i brosesu neu gefnogi'r taliad, megis y cyfanswm prynu a gwybodaeth bilio.

Gweler y Polisi Preifatrwydd PayPal am fwy o fanylion.

Drwy ddefnyddio'r estyniad hwn, efallai y byddwch yn cadw data personol neu rannu data gyda gwasanaeth allanol. Dysgwch fwy am sut mae hyn yn gweithio, gan gynnwys yr hyn yr hoffech ei gynnwys yn eich polisi preifatrwydd.

Ffynhonnell: Chwyldro Slider

Os ydych chi'n defnyddio Google Web Fonts (diofyn) neu'n chwarae fideos neu seiniau trwy YouTube neu Vimeo yn Slider Revolution, rydym yn argymell ychwanegu'r ymadrodd testun cyfatebol i'ch heddlu preifatrwydd:

YouTube

Mae ein gwefan yn defnyddio ategion o YouTube, sy'n cael ei weithredu gan Google. Gweithredwr y tudalennau yw YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UDA.

Os byddwch chi'n ymweld ag un o'n tudalennau sy'n cynnwys ategyn YouTube, sefydlir cysylltiad â gweinyddwyr YouTube. Yma, mae gweinydd YouTube yn cael ei hysbysu pa rai o'n tudalennau yr ymwelwyd â chi.

Os ydych chi wedi mewngofnodi i'ch cyfrif YouTube, mae YouTube yn eich galluogi i gysylltu eich ymddygiad pori yn uniongyrchol â'ch proffil personol. Gallwch chi atal hyn rhag logio allan o'ch cyfrif YouTube.

Defnyddir YouTube i wneud ein gwefan yn apelio. Mae hyn yn golygu budd cyfiawn o dan Celf. 6 (1) (f) DSGVO.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am drin data defnyddwyr yn y datganiad diogelu data o dan YouTube https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion a ddarperir gan Vimeo fideo porth. Darperir y gwasanaeth hwn gan Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Efrog Newydd, Efrog Newydd 10011, UDA.

Os byddwch chi'n ymweld ag un o'n tudalennau sy'n cynnwys ategyn Vimeo, sefydlir cysylltiad â gweinyddwyr Vimeo. Yma, mae'r gweinydd Vimeo yn cael gwybod am ba rai o'n tudalennau yr ymwelwyd â chi. Yn ogystal, bydd Vimeo yn derbyn eich cyfeiriad IP. Mae hyn hefyd yn berthnasol os nad ydych wedi mewngofnodi i Vimeo pan fyddwch yn ymweld â'n plugin neu os nad oes gennych gyfrif Vimeo. Mae'r wybodaeth yn cael ei drosglwyddo i weinydd Vimeo yn yr Unol Daleithiau, lle caiff ei storio.

Os ydych wedi mewngofnodi i'ch cyfrif Vimeo, mae Vimeo yn caniatáu i chi gysylltu eich ymddygiad pori yn uniongyrchol gyda'ch proffil personol. Gallwch atal hyn trwy logio allan o'ch cyfrif Vimeo.

Am fwy o wybodaeth ar sut i drin data defnyddwyr, cyfeiriwch at y Polisi Preifatrwydd Vimeo yn https://vimeo.com/privacy.

Google Web Bedyddfeini

Ar gyfer cynrychiolaeth unffurf o ffontiau, mae'r dudalen hon yn defnyddio ffontiau gwe a ddarperir gan Google. Pan fyddwch chi'n agor tudalen, mae eich porwr yn llwytho'r ffontiau gwe sy'n ofynnol yn eich cache porwr i arddangos testunau a ffontiau'n gywir.

At y diben hwn rhaid i'ch porwr sefydlu cysylltiad uniongyrchol â gweinyddwyr Google. Mae Google felly'n dod yn ymwybodol bod mynediad i'n tudalen we ar eich cyfeiriad IP. Mae'r defnydd o ffontiau Google Web yn cael ei wneud er budd cyflwyniad unffurf a deniadol o'n plugin. Mae hyn yn golygu budd cyfiawn o dan Celf. 6 (1) (f) DSGVO.

Os nad yw'ch porwr yn cefnogi ffontiau'r we, defnyddir ffont safonol gan eich cyfrifiadur.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am drin data defnyddwyr https://developers.google.com/fonts/faq ac ym mholisi preifatrwydd Google yn https://www.google.com/policies/privacy/.

Soundcloud

Ar ein tudalennau, Mai ategion o'r rhwydwaith cymdeithasol Soundcloud (Soundcloud Limited, Berners House, 47 48-Berners Street, Llundain W1T 3NF, UK) yn cael eu hintegreiddio. Gall y ategion Soundcloud yn cael ei gydnabod gan y logo Soundcloud ar ein safle.

Pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan, sefydlir cysylltiad uniongyrchol rhwng eich porwr a'r gweinydd SoundCloud drwy'r ategyn. Mae hyn yn caniatáu SoundCloud i dderbyn y wybodaeth yr ydych wedi ymweld â'n gwefan o'ch cyfeiriad IP. Os ydych chi'n clicio ar y botymau "Fel" neu "Rhannu" tra'ch bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif SoundCloud, gallwch gysylltu cynnwys ein tudalennau at eich proffil SoundCloud. Mae hyn yn golygu y gall SoundCloud gysylltu ymweliadau â'n tudalennau â'ch cyfrif defnyddiwr. Hoffem nodi, fel darparwr y tudalennau hyn, nad oes gennym unrhyw wybodaeth am gynnwys y data a drosglwyddwyd na sut y bydd SoundCloud yn ei ddefnyddio. Am ragor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd SoundCloud, ewch i https://soundcloud.com/pages/privacy.

Os nad ydych am SoundCloud i gysylltu eich ymweliad â'n gwefan gyda'ch cyfrif SoundCloud, cofiwch logio allan o'ch cyfrif SoundCloud.

rhannu
Arhoswch ...