Giant, Mynyddoedd Cawr, Paradise Tsiec

PS4

  • Grand Theft Auto GTA 6 PS4 PlayStation 4

    Mae Grand Theft Auto (GTA) yn gyfres gêm o gemau cyfrifiadurol a grëwyd gan Digital Eclipse, Rockstar North (DMA Dylunio gynt), Rockstar Leeds, a Gemau Rockstar. Mae'r gyfres, y cyntaf i'w rhyddhau yn 1996, yn cynnwys pymtheg gemau ar wahân a phedair estyniad. Gelwir y rhan yn Race'n'Chase, ac roedd hi'n gêm 2D lle rhedoch i ffwrdd oddi wrth yr heddlu. Ail-luniwyd y rhan hon i Grand Theft Auto yn 1997. Cafodd prif gymeriadau'r gêm eu cyflogi gan nifer o sêr Hollywood, [...]

Nôl i Top