1

Pwy fydd yn goroesi?

rhannu
Cwestiwn a ofynnwyd