1

Pwy fydd yn ennill yr etholiad?

rhannu
Cwestiwn a ofynnwyd