Mae Python yn wedi'i ddehongli, lefel uchel, pwrpas cyffredinol iaith raglennu. Wedi'i greu gan Guido van Rossum ac a ryddhawyd gyntaf yn 1991, mae athroniaeth ddylunio Python yn pwysleisio darllenadwyedd cod gyda'i ddefnydd nodedig o gofod gwyn sylweddol. Mae ei iaith yn llunio a yn canolbwyntio ar wrthrychau nod y dull yw helpu rhaglenwyr i ysgrifennu cod rhesymegol clir ar gyfer prosiectau ar raddfa fach a mawr.
Yn ôl i'r brig